Dags för partikongress!

Nästa vecka, den 3-7 november samlas 350 ombud i Göteborg för partikongress. 13 av dessa ombud kommer från Värmland och tre från Karlstad: Linda Larsson, Anders Tallgren och Sofia Magnusson.

Karlstads ombud drar ett tungt lass i Värmlandsdelegationen. Linda är utsedd till delegationsledare och Anders och Sofia är ansvariga för varsitt avsnitt. Anders är ansvarig för avsnittet ”Vi bygger landet starkt och hållbart” och Sofia ansvarar för ”Vi bygger landet med kunskap”.

Nu är ombuden inne i slutfasen av förberedelserna och filar på inlägg och yrkanden.

Mycket av jobbet under en kongress sker i temagrupper där ombuden träffar partistyrelsens föredragande för att försöka kompromissa kring skrivningar och kanske få förtydliganden hur förslagen ska tolkas.

Anders kommer att göra ett inlägg från talarstolen om vikten av att satsa på snabbare järnväg mellan Stockholm-Oslo. En viktig fråga för länets utveckling och för en hållbar omställning. Anders kommer också att driva frågor kopplade till idrottsrörelsen.

Sofia kommer att göra inlägg om marknadsskolan, förbud mot vinstuttag och för ett kommunalt veto vid etableringar. Vidare kommer hon att tala om differentierad skolpeng, offentlighetsprincip för alla skolaktörer och bort med köer. Hon kommer att ha ett yrkande rörande barn med behov av särskilt stöd, där hon lyfter barn med autism /NP och barnen med problematisk skolfrånvaro.

Andra viktiga frågor som Värmlandsdelegationen driver är att tandvården ska vara en del av kroppen och att barnomsorg ska erbjudas på obekväm tid.

Delegationen försöker också få stöd för bland annat Karlstads-motionen om rabatterad medlemsavgift år 1. Delegationen driver också bifall på en motion från Karlstad om att Socialdemokraterna ökar engagemangen för sol- och vindenergi.

Lindas uppgift som delegationsledare är att försöka få stöd hos andra delegationer för Värmlands linje. Värmland har ett samarbete med partidistrikten i västra Sverige, där man har arbetat fram gemensamma förslag som ska drivas på kongressen. Ska man få med sig hela kongressen, så krävs det en hel del lobbyarbete i korridorerna.

Kongressen ska också genomföra flera viktiga val. Magdalena Andersson ska väljas till ny partiordförande och Tobias Baudin är valberedningens förslag till ny partisekreterare. Kongressen ska också välja en ny partistyrelse. Värmlandsdelegationen har arbetat hårt för att få in partidistriktets ordförande Åsa Johansson, Hagfors, i det verkställande utskottet och riksdagsledamot Gunilla Svantorp, Årjäng, i partistyrelsen. I valberedningens förslag finns båda glädjande nog med.

Det går att följa mycket av kongressen live på www.socialdemokraterna.se/kongress och en hel del kommer också att sändas i SVT.

Vi önskar ombuden stort lycka till med sitt viktiga uppdrag!

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.