Översiktsplan 2050 för Karlstads Kommun

Idag har Socialdemokraterna Karlstad lämnat in sitt yttrande över samrådsversionen för Karlstads kommuns översiktsplan 2050. Ett yttrande som kan delas in i två delar; I den första delen görs reflektioner … Fortsätt läsa Översiktsplan 2050 för Karlstads Kommun