Översiktsplan 2050 för Karlstads Kommun

Idag har Socialdemokraterna Karlstad lämnat in sitt yttrande över samrådsversionen för Karlstads kommuns översiktsplan 2050. Ett yttrande som kan delas in i två delar; I den första delen görs reflektioner kring vår syn på hur Karlstad kan bli en attraktiv, trygg, jämlik och långsiktigt hållbar kommun att leva i. I den andra delen redovisas Socialdemokraternas syn i vissa strategiska och principiella frågor som är av stor vikt. Sist i yttrandet finns också en karta med en del socialdemokratiska förslag.

– Det här är ett gediget material, som visar i vilken riktning Socialdemokraterna vill utveckla Karlstad. Alla våra medlemmar och föreningar har fått komma in med synpunkter och förslag och engagemanget har varit fantastiskt, säger Anders Tallgren, oppositionsråd.

– Socialdemokraternas yttrande skiljer sig väsentligt från samrådsversionen på en rad punkter. Bland annat vill vi helt slopa det planerade industriområdet vid Busterud och begränsa utökningen av Eriksberg. Utöver det ger vi även exempel på vart nya bostadsområden skulle kunna förläggas och vilka föreslagna bostadskompletteringar vi inte vill se. För oss är det viktigt att det framöver byggs i hela kommunen, säger Anders Tallgren.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.