Hållbart resecentrum för framtiden

Karlstad och Värmland måste ta sin del av ansvaret för den globala klimatkrisen och ett konkret sätt är att bidra till ett ökat resande med kollektivtrafiken.

Nu är äntligen Karlstads nya resecentrum på gång. Det har varit många turer genom åren och många förslag i luften. Dock måste det nu byggas ett hållbart resecentrum som verkligen fungerar och som är tryggt, tillgängligt och miljövänligt.

Att blanda alla trafikslag på Hamngatan framför järnvägsstationen, i så kallade shared spaces (gemensamma utrymmen), kommer att skapa en rörig och otrygg miljö för oskyddade trafikanter och resenärer, leda till en farlig arbetsmiljö för busschaufförerna och generera bilköer och utsläpp som är negativa för klimatet.

Det kommer i princip att vara som korsningen vid Åhléns eller kaoset vid Hagatorget i flera hundra meter.

Genom Vikenförbindelsen och ett krångligare sätt att passera centrum via Hamngatan med bil så är tanken att dagens 16 000 fordon per dygn ska bli 4 000 på Hamngatan. Det är dock inte säkert att det uppnås och även vid 4 000 fordon per dygn så blir det väldigt trångt framför järnvägsstationen.

Hamngatan kommer också att ha mycket begränsad framkomlighet under en lång byggtid och många kommer säkert att vänja sig vid att ta andra vägar redan då. Att återöppna för biltrafik i kvarteret framför stationshuset är inte till gagn för vare sig miljön eller säkerheten. Tillgängligheten till Karlstads centrum med bil är god ändå och den skulle bli ännu bättre med fler parkeringsanläggningar vid infarterna och införandet av p-skiva i röd zon.

Det är viktigt att det görs en trygg och miljövänlig lösning från start och att Karlstads kommun lyssnar på regionens kollektivtrafiknämnd som är huvudman för kollektivtrafiken i länet.

Kollektivtrafiknämnden tror inte på den lösning som nu presenterats i förslaget till antagandeversion för detaljplanen för resecentrum. Det är väldigt stora offentliga medel som satsas på det nya resecentrumet från staten genom Trafikverket och Jernhusen, från Region Värmland och från Karlstads kommun. Att behöva göra om och göra rätt senare är inte att agera ansvarsfullt vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

Vi har nu en unik chans att öka det kollektiva resandet, förbättra pendlingsmöjligheterna inom Värmland och stärka förutsättningarna att resa till och från vår region. Det är viktiga frågor för Karlstad och Värmland och då måste vi skapa ett hållbart resecentrum för framtiden.

Socialdemokraterna arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

Maria Rydberg (S), vice ordförande miljönämnden

Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande stadsbyggnadsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.