Partiernas lokala arbete är viktigt för demokratin

Värmland har precis avslutat demokrativeckan detta demokratins år 2021, då vi firar 100 år av allmän och lika rösträtt.

Demokratin måste dock försvaras och återvinnas varje dag och en viktig aktör är de politiska partierna och deras lokala arbete. Därför är det med viss oro som vi socialdemokrater har identifierat en del utmaningar som måste hanteras inför de allmänna valen 2022.

Trots allt tal om demokratin och vikten av att människor engagerar sig så tappar partierna medlemmar. Det är förstås ytterst partiernas ansvar att vara attraktiva och relevanta men för att vara det så måste de också få den plats i samhällsdebatten som de förtjänar. Nästan alla är beredda att hylla samhällsengagemang och politiskt arbete i allmänhet men många gånger finns det vad man nästan kan kalla en beröringsskräck när det kommer till partipolitik och partiernas närvaro i olika sammanhang.

Det blir allt svårare för politiska partier och förtroendevalda att komma in på arbetsplatser, på skolor och i trappuppgångar. Kommunernas så kallade medborgardialoger sker många gånger utan förtroendevalda och är förtroendevalda med så ska de representera kommunen och inte sina partier heter det. Trots att själva grunden för att vara förtroendevald i kommunen är att man representerar kommunens invånare, som i sin tur röstat fram förtroendevalda med full vetskap om vilka partier de representerar.

Under demokrativeckan arrangerade länsstyrelsen en aktivitet på Stora torget och vi var ett av få partier som var närvarande hela tiden. Den här veckan har vi varit med på seniormässan. Partierna får ofta kritik för att bara dyka upp vart fjärde år men för att det ska förändras så vill det också till att partierna välkomnas och sluter upp vid andra tillfällen än de formella sammanträdena. Vi har också nyligen genomfört ett kyrkoval där partiernas deltagande och engagemang ifrågasattes på sina håll. Om inte de demokratiska partierna är tillgängliga och närvarande i olika offentliga sammanhang finns det en överhängande risk att andra krafter utnyttjar detta och flyttar fram sina positioner.

Vi kommer att arbeta hårt för ett ökat valdeltagande i alla val och i alla bostadsområden 2022 och vi kommer att arbeta hårt emot främlingsfientliga krafter och ett samtalsklimat präglat av hat och hot. Vi vill se en levande demokrati där alla röster kommer till tals och där allt samhällsengagemang inklusive partipolitik lyfts fram som något positivt!

Sofia Magnusson, ordförande Socialdemokraterna Karlstad

Per Aspengren, vice ordförande Socialdemokraterna Karlstad

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.