Motion – Strategiska etableringar och markförvärv

Karlstad noterade 2021 sin sämsta placering någonsin i rankingen över kommunernas företagsklimat. Plats 128 att jämföra med kommunens bästa placering 2008 då man låg på plats 35. Alla har kunnat följa och notera den successiva nedgången under det senaste decenniet.

Flera oberoende rapporter har också på senare tid visat på stora brister i kommunens näringslivsarbete. Stadshusgranskningen slog fast flera potentiella lagbrott och Effect managements översyn visar att det saknas en tydlig målbild och process för etableringsarbetet. Företagare i studien vittnar om dålig attityd och oklara besked. Ärenden valsar runt och de möter flera kommuner i kommunen säger de.

Det måste nu till en tydlig väg in i kommunen för företagskontakter. Det är vår första punkt i vår uppdaterade lista över 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi vill också se fler strategiska jobbetableringar och vi välkomnar arbetstillfällen inom både offentlig och privat sektor.

Förslag:

1. Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att stärka Karlstads strategiska förmåga och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark samt öka de strategiska markförvärven.

Karlstad 2021-09-15
Anders Tallgren (S)
Emelie Vennberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.