Motion – Offensiv för Norsbygden

När vi socialdemokrater talar om Karlstad så menar vi hela kommunen. Under de senaste åren har vi utvecklat vår politik för de mindre tätorterna och landsbygden. Vi har bland annat föreslagit en årlig miljon till respektive tätort och en omlokalisering av kommunal verksamhet. I årets budgetförslag lade vi ett särskilt fokus på Norsbygden på samma sätt som vi tidigare fokuserat på bland annat Kronoparken genom Kronoparkslyftet. I vår Offensiv för Norsbygden finns ett helt nytt och unikt Kultur- och idrottscenter. Det innehåller badhus, fullstor sporthall, närbibliotek, fritidsgård, familjecentral och lokaler för föreningslivet. Vi har sedan tidigare motionerat om en folkhälsopark.

Det här skulle inte bara Norsbygdens anläggningar, utan alla kommuninvånare är välkomna dit. Utöver denna kraftfulla satsning på kultur-, förenings- och idrottslivet så avsatte vi medel för bättre skolresultat, upprustning av cykelbanor och utemiljöer samt inventering av kulturmiljöer. Vi fortsätter vårt arbete för fler bostäder och företagsetableringar i området. Vi vill se en utveckling av verksamheterna i hamnen och vid det tidigare fabriksområdet. Det är positivt om industrispåret kan tas i bruk igen och vi vill se etableringar inom utpekade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Förslag:

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder över tid genomföra Offensiv för Norsbygden.

Karlstad 2021-09-15
Linda Larsson (S)
Anders Tallgren (S)
Inga-Maj Thyberg (S)
Håkan Holm Alteblad (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.