Motion – Karlstad bör delta i projektet Inte glömma, inte minnas

I Agera Värmlands årliga rapport ”Hot mot demokratin år 2020” kan man läsa att trenden med sjunkande antal aktiviteter från NMR har brutits och vi kan konstatera en markant ökning från föregående år. En av anledningarna till denna ökning är att man lyckats med en generationsväxling i leden där några unga aktivister tagit taktpinnen.

Det här är naturligtvis oroande.

Demokratiprojektet ”Inte glömma, inte minnas” är ett regionalt demokrati/utvecklingsprojekt som genom folkbildning vill utveckla en metod för att uppmuntra till demokratiska samtal som motverkar rasism och främlingsfientlighet. Genom att producera en teaterföreställning och starta studiecirklar med studiematerial som fokuserar på ovanstående frågor vill man bidra till en starkare demokrati. Projektet riktar sig till hela länet men vill lägga särskilt fokus på de platser där tillgången till kultur är begränsad och antidemokratiska krafter har ett starkt fäste.

Projektet har ansökt om medel hos samtliga kommuner samt Region Värmland. Följande kommuner bidrar: Eda, Torsby, Kil, Forshaga, Arvika, Hagfors. Några kommuner villkorar sitt stöd med att fler eller alla deltar och Region Värmland önskar komplettering med förankring hos flera kommuner.

Vi saknar Karlstads kommun i uppräkningen över kommuner som stödjer projektet, något som vi finner anmärkningsvärt detta år när vi firar demokratin 100 år i Sverige.

Förslag:

Karlstads kommun ställer sig positiva till projektet ”Inte glömma, inte minnas” och bidrar ekonomiskt i enlighet med ansökan.

Karlstad 2021-09-27
Christian Norlin (S)
Nathalie Björfeldt (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.