Motion – Arbetsskor – en jämställdhetsfråga!

Vi Socialdemokrater vill se jämlika och jämställda arbetsförhållanden. Principen om lika lön för likvärdigt arbete kompromissar vi inte med. Likvärdig friskvård, liksom fria arbetskläder där arbetet så kräver, ska gälla i hela kommunkoncernen. Det är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla och rekrytera personal i framtiden.

Vi har nu blivit uppmärksammade på att personalen inom vård- och omsorg inte längre erhåller bidrag (400 kr) för inköp av arbetsskor. Detta beror på att Skatteverkets riktlinjer, för vad som anses vara arbetskläder, inte uppfylls av kommunen och personalen riskerar att bli förmånsbeskattade.

Arbetskläder är skattefria, om det är kläder anpassade för arbetet exempelvis skyddskläder men även om det avser kläder som är anpassade för tjänsten och inte lämpligen kan användas privat.

Om de kläder som anställda får av är vanliga klädesplagg, t.ex. jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor är det oftast en skattepliktig förmån. Det gäller även om kläderna enligt avtal inte får användas privat. För att sådana vanliga kläder ska vara skattefria för den anställda ska de:

  • utgöra arbetskläder, dvs. de tillhandahålls för att användas i tjänsten och
  • vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda och
  • vara avpassade för tjänsten, dvs. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap och
  • vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.

För skattefrihet för sådana plagg räcker det således inte att de är försedda med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda.

Inom mansdominerade yrken inom exempelvis teknik- och fastighetsförvaltningen uppstår inte problemet i samma utsträckning eftersom arbetskläderna inte är ”vanliga” kläder och skorna är skyddsskor. I förlängningen blir detta en jämställdhetsfråga.

Förslag:

Kommunen utreder hur arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom kommunkoncernen.

Karlstad 2021-09-15
Monica Gundahl (S)
Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.