Interpellation angående Omsorgslyftet

Regeringens satsning ”Omsorgslyftet” handlar om utbildningsplatser inom Komvux, folkhögskolor och yrkeshögskolor för att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Personal som saknar undersköterskeexamen kan erbjudas att läsa in den på delar av sin tjänst. Det finns också möjligheter att erbjuda utbildning till ”specialist-undersköterska” i samarbete med yrkeshögskola.

Karlstads kommun har en hög andel undersköterskor bland omsorgspersonalen, vilket är mycket positivt. Men andelen är inte 100 procent och det finns gott om timvikarier utan utbildning. Dessa skulle efter utbildning ges möjlighet till en tillsvidareanställning och en ökad trygghet. Det skulle i förlängningen kunna öka personalkontinuiteten, något som är en utmaning i verksamheten. Vi nås av informationen om att det är väldigt få som deltar i utbildningssatsningen inom omsorgslyftet och tycker det är olyckligt.

Mina frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M):

1. Hur många har erhållit undersköterskeexamen via utbildningsplats inom omsorgslyftet?
2. Vilka åtgärder planerar nämnden att vidta för att stimulera fler medarbetare att delta i utbildning via omsorgslyftet?
3. Finns det tjänster, karriärvägar och lönetillägg för specialistundersköterskor?

Karlstad 2021-09-15
Linda Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.