Replik: Marknadsskolan är en tickande bomb

Svar till Anders Peterson (NWT 21/9).

För Socialdemokraterna är skolan ingen marknad. I skolan läggs grunden för resten av livet. Därför är vårt absoluta mål att alla elever ska ha gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Det glitter man kan se i barnens ögon när de med pirr i magen går till sin första skoldag, de drömmar de har om framtiden, detta har vi ett ansvar för att förvalta. Ingen ungdom ska lämna grundskolan utan ljusa drömmar om framtiden.

För att uppnå detta behövs en jämlik kunskapsskola som ger alla barn och ungdomar goda livschanser. En skola där alla blir sedda, är trygga och ges stöd och utmaningar. Föräldrarnas ekonomi eller utbildningsbakgrund ska inte påverka elevernas möjligheter. Tyvärr ser vi att så inte är fallet i dag. Den bostadssegregation vi ser i Karlstad avspeglar sig i skolresultaten och marknadsskolans negativa effekter förstärker detta.

Så ska det inte vara! För att bryta den trenden krävs tuffa politiska beslut, och en fördelning av våra gemensamma resurser dit de bäst behövs. Här finns det mer att göra. Socialdemokraterna har under en rad år föreslagit att en större del av kommunens budget ska gå till utbildningsnämnderna, just för att kunna åstadkomma en tydligare fördelning utifrån behov. Tyvärr har vi inte fått gehör för det av det blågröna styret (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna).

Kommunen har som skolhuvudman, genom barn- och ungdomsnämnden, ett mycket stort ansvar för att erbjuda Karlstads barn och deras föräldrar den bästa skola man kan åstadkomma. Socialdemokraterna försöker, även i opposition, bidra konstruktivt för en positiv utveckling av Karlstads kommunala skolor.

När man läser Anders Petersons ganska raljerande debattartikel så väcks ju faktiskt frågor om vad Centerpartiet vill med den kommunala skolan? Kanske försämra kvaliteten så att fler efterfrågar och väljer de privata friskolor som ni är så angelägna om att locka hit?

Sveriges skolmarknadssystem är en tickande bomb. Barnens rätt till utbildning sätts i baksätet till förmån för friskolekoncernernas vinstjakt. Skolklasser splittras, lokaler renoveras inte och kommunala ekonomier dräneras.

Med det resursfördelningssystem (skolpeng) vi har i dag, leder det till att den kommunala skolan, efter en etablering av en privatägd friskola, står kvar med personal och lokaler, men färre elever. Det är inte ett effektivt nyttjande av skattemedel.

Det senaste aktuella ärendet i barn- och ungdomsnämnden om en friskoleetablering, rörde en markanvisning på Marieberg för Pops Academy, en fristående skola inom skolkoncernen Academedia. Det kommer inte att bli någon etablering där, men det blågröna styret ser gärna en etablering på annan plats i kommunen. Socialdemokraterna är emot och vi kommer inte att medverka till en etablering av Pops Academy oavsett placering i kommunen. Vi värnar den kommunala skolan och möjligheterna att erbjuda en likvärdig skola av hög kvalitet utan vinstintresse.

Vi vill heller inte medverka till att några kommunala skolor riskerar att avvecklas. Den fria etableringsrätten som nu gäller innebär att det uppstår överkapacitet inom den kommunala skolan. När en kommunal skola får ett för svagt elevunderlag riskeras avveckling. Är det inget problem för Centerpartiet ens om den aktuella skolan ligger i glesbygd?

Socialdemokraterna arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla.

Anna Dahlén Gauffin (S)
Förste vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.