Debatt: Det här är våra viktigaste frågor i kyrkovalet

Den 19 september är det kyrkoval och redan sedan i måndags har vi kunnat förtidsrösta. Det är mycket som står på spel i årets kyrkoval. Kyrkan ska enligt oss förbli en öppen och bred folkkyrka. Alla är välkomna oavsett engagemang, tro och medlemskap. Alla ska behandlas lika. Om man dessutom är medlem i Svenska kyrkan bidrar man även med resurser så att en viktig verksamhet för många människor kan upprätthållas och utvecklas!

Kampen mot diskriminering är en del av vår feministiska politik. Det finns idag fler kvinnliga präster än manliga men fortfarande har fler män de ledande positionerna. Alla ska behandlas på ett likvärdigt sätt oberoende av könstillhörighet, ålder, etnicitet osv. Vi ska arbeta konkret för bland annat mångfald och integration i det lokala arbetet.

Barn och ungdom ska både få ta plats i kyrkan och kunna utveckla sitt engagemang. Vi ska driva på arbetet för en tillgänglig barn- och ungdomsverksamhet. Alla ska kunna delta utifrån sina egna förutsättningar.

Socialdemokraterna är de enda som tydligt tar upp kyrkan som arbetsgivare och att alla ska ha schyssta villkor. Vi driver dessa frågor och har också konkreta förslag för att kyrkan på alla ställen ska vara en bra arbetsplats!

Vi är också en av de nomineringsgrupper som driver på när det gäller den klimatsmarta kyrkan. Det finns många byggnader som ska vara energieffektiva och bra för klimatet. Det finns en bra pågående diskussion kring skogsförvaltningen som vi tar aktiv del i. Klimatomställningen tar större plats i årets val.

Att värna om våra medmänniskor, att visa solidaritet, att ge stöd till de av oss som under kortare eller längre perioder är utsatta eller sårbara eller ensamma. Denna del av kyrkans verksamhet är något som vi prioriterar och vill utveckla. Därför är det diakonala arbetet mycket viktigt och något vi gärna för fram inför årets kyrkoval som en av våra hjärtefrågor. Vi ska stärka människan!

Alla ska kunna vara med och ta del av bland annat kyrkans rika kulturliv. Det handlar om körer och konserter men också om de små sammanhangen där vi vill arbeta för bra mötesplatser där människor möts, utvecklas, får gemenskap och upplevelser. Vi ska även allmänt sett ta tillvara de ideella krafter som finns eftersom de spelar en stor och värdefull roll.

Kyrkovalet handlar bland annat om vägval. Vi vill peka ut vilka vägval Socialdemokraterna vill medverka till att kyrkan gör. Vi är många som vill kyrkan väl, som vill samarbeta med andra, som vill föra ut kyrkans budskap och värderingar. Vårt engagemang för kyrkan är stort!

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan i Karlstad arbetar alltså för;

  • En nära och öppen folkkyrka.
  • Att vara ett föredöme som arbetsgivare.
  • Att föra en kamp mot diskriminering – en feministisk kyrkopolitik.
  • Ett tillgängligt kulturliv.
  • Vårdandet av miljö och klimat.
  • En välkomnande barn- och ungdomsverksamhet
  • En socialt hållbar kyrka.

Många vill arbeta för de goda krafterna som bygger upp, utvecklar och inkluderar. Var en av dem. Rösta i kyrkovalet!

Johnny Boström, kandidat Karlstads pastorat
Mats Grimberg, kandidat Nor Segerstads församling
Gunvor Olsson, kandidat Grava församling
Sofia Magnusson, ordförande Karlstads arbetarekommun

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.