Motion – Validering är viktigt för jobben

Arbetslösheten har ökat i pandemins spår och förstärker bilden av det delade Karlstad. Värst drabbade är ungdomar, utrikesfödda och långtidsarbetslösa. Regeringen med samarbetspartier har vidtagit historiska åtgärder för att rädda arbetstillfällen men det måste till ytterligare insatser och stärkt samverkan mellan statliga, regionala och lokala aktörer för att få fler människor i arbete efter krisen. Vi socialdemokrater släpper aldrig målet om full sysselsättning.

Utbildning och vidareutbildning är den bästa arbetsmarknadsåtgärden och alla som kan jobba ska jobba. En gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att etablera sig på arbetsmarknaden och ha en egen försörjning. Fler ungdomar och vuxna behöver vidareutbilda och omskola sig. Utrikesföddas väg in på arbetsmarknaden behöver underlättas och förkortas. Validering av tidigare utbildade och förvärvade kunskaper kan vara ett viktigt verktyg som kan utvecklas vidare.

Socialdemokraterna är övertygade om att det behövs en tydligare styrning och en bättre samordning, såväl internt inom kommunen som externt med andra arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Vilken typ av omställningsorganisation behöver kommunen ha? För oss betyder omställning en förändring för individen kopplat till arbetsmarknadens behov. Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknadens omställning efter pandemin.

Förslag:

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utreda kommunens roll i frågan om validering inom olika branscher utifrån arbetsmarknadens behov.

Karlstad 2021-08-17

Christer Alnebratt (S)

Lena Nilsson (S)

Ferman Brodrej (S)

Inga-Maj Thyberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.