Motion – Utöka lovskolan och ge eleverna betalt när de studerar på lov!

Hög frånvaro, inställda lektioner och distansundervisning under coronapandemin har lett till att många elever inte fått med sig de kunskaper som krävs för att klara grundskola eller en gymnasieexamen. För att hantera den så kallade utbildningsskulden kommer det krävas många olika insatser framöver. En sådan är att erbjuda lovskola för eleverna. Vi är glada över de extra medel regeringen tillskjutit för detta och att Karlstad erbjuder sommarlovskola för elever.

Vi vill gärna utveckla det konceptet till att även omfatta fler lovdagar. Detta skulle innebära att lovskola kan erbjudas mer flexibelt och efter elevernas faktiska behov. Lovskolan kan med fördel utvecklas tillsammans med studieförbund eller universitetet.

En gymnasieexamen är i stort sett avgörande för att få sitt första jobb och introduceras i yrkeslivet. Därför är ett av våra främsta mål att alla elever påbörjar och fullgör sin gymnasieexamen. Men när man hamnar efter och erbjuds lovskola tror vi att många tvekar. Eleverna inser säkert att de skulle behöva läsa lite extra under lovet men längtar som alla vi andra efter ledighet, sol och bad. Vi vill därför utreda att erbjuda betalda feriestudier. Det tror vi kanske kan ge den där extra motivationen som krävs för att eleverna ska välja att studera på ett lov.

Förslag:

1. Utreda möjligheten att utöka samverkan med exempelvis studieförbund och universitetet inom verksamheten lovskola.

2. Utred möjligheten till betalda feriestudier för årskurs 9 på grundskolan samt årskurs 1,2 och 3 på gymnasiet.

Karlstad 2021-08-17

Linda Larsson (S)

Christer Alnebratt (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.