Motion – Skapa en miljöverkstad i Karlstad enligt Helsingborgsmodellen

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och åtgärderna måste öka avsevärt om vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen och Karlstad ska självklart ta sin del av det ansvaret.

För att kunna göra skillnad i klimat- och miljöfrågor är en förändring av attityder oerhört viktig. Det handlar om vår livsstil, resvanor och vår konsumtion. Attitydförändringsarbete är mest lyckat om det börjar tidigt. Det går att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett större klimatansvar i sin vardag men då behövs kunskap.

Miljöverkstaden i Helsingborg har funnits i många år och har som syfte att stödja skolornas miljöundervisning. De samarbetar med lärare och elever och erbjuder särskilda program riktade mot årkurs 1-9 i grundskolan. De erbjuder till exempel alla barn i årskurs 1 en lektion om trafiksäkerhet för att ge dem möjligheten till att välja cykel som transportmedel, vilket ger både friskare barn och renare miljö. I årskurs 2 får barnen diskutera om växters betydelse och lära sig att odla, i andra årkurser diskuteras skogen, man planterar träd och i årskurs 5 ges kunskap om vatten.

Miljöverkstadens undervisning bygger på ett utomhuspedagogiskt arbetssätt där elevernas aktiva deltagande är centralt för att utveckla ett personligt ansvar för hållbar utveckling. Vi vill därför att Karlstad utreder möjligheten för att skapa en miljöverkstad enligt Helsingborgsmodellen.

Förslag:

1. Kommunstyrelsen och berörda nämnder ges i uppdrag att utreda möjligheterna för att starta upp en ”Miljöverkstad” i Karlstad enligt Helsingborgmodellen.

Karlstad 2021-08-17

Linda Larsson (S)

Håkan Holm Alteblad (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.