Motion – Satsning på centrala Karlstad

Centrala Karlstad står inför en tuff utmaning till följd av pandemins påverkan på handel och näringsliv, den ökade e-handeln, externhandeln och omfattande ombyggnationer. Det måste nu till en förstärkt samverkan mellan kommunen och näringslivet för att öka attraktiviteten och tryggheten. Socialdemokraterna säger nej till handel på Månsberget och vi har lanserat flera kraftfulla åtgärder för att stärka centrum. Det handlar om både kommersiella och avgiftsfria verksamheter. Alla ska känna sig välkomna till centrum och finna ett starkt skäl att åka dit.

Vi har till exempel föreslagit parkeringsskiva i röd zon, bättre villkor för torghandeln, ett Wermland Walk of Fame på Museigatan, skulpturutställning i Museiparken, fler mötesplatser för ungdomar, ett ’spelens hus’ och att ungdomens hus, UNO, blir kvar i centrum. Vi vill också, inom ramen för översynen av Bibliotekshuset, utreda hur det kan inriktas mot ett Kultur- och demokratihus. Vi vill se en reglering av sommarens stora nyhet i Karlstad – elsparkcyklarna.

För att nå framgång i arbetet krävs dock en samverkan med centrumaktörer av olika slag. Samarbetet med Centrum Karlstad måste utvecklas och fler branscher och organisationer måste komma med i det regelbundna samtalet mellan kommunen och näringslivet. Vi är medvetna om de uppdrag som redan är beslutade, men anser inte att de är tillräckligt samordnade och att de brister i helhetssyn på centrums utveckling. Genom att stärka centrum med fler bostäder, arbetsplatser och aktiviteter för alla så ökar attraktiviteten och tryggheten.

Vi vill kort sagt se ett levande centrum för alla!

Förslag:

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i nära samverkan med näringslivet och berörda organisationer ta fram ett ”centrumpaket” för att stärka attraktionskraften och tillgängligheten i Karlstads centrum samt bidra till dess utveckling på både kort och lång sikt.

Karlstad 2021-08-17

Anders Tallgren (S)

Emelie Vennberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.