Motion – Möjliggör permanentboende i vissa fritidshusområden

När Socialdemokraterna säger Karlstad menar vi hela kommunen. Det ska gå att leva och verka i stadsdelarna, våra mindre tätorter och på landsbygden.

Ett sätt att öka möjligheterna att bosätta sig och verka på landsbygden är att revidera nu gällande detaljplaner för fritidshusområden. De antogs för länge sedan och innebär otidsenliga begränsningar.

Erfarenheterna från pandemin med en kraftig ökning av andelen som arbetar hemifrån (ofta från fritidshus för att undvika onödig trängsel) har ytterligare satt ljuset på att regelverket för fritidshusområdena inte är i fas med behoven år 2021.

Gällande detaljplaner för fritidshusområden innebär att det är tillåtet med 60 kvm bostadsyta och 20 kvm ”komplementbyggnad”.

Förslag:

Revidera detaljplanerna för flera fritidshusområden, så att de medger större bostadsyta och kan användas för permanentboende i större utsträckning än idag.

Karlstad 2021-06-08

Håkan Holm Alteblad (S)

Lena Nilsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.