Motion – Höj anslagen till studieförbunden!

Svensk folkbildning är en fri och frivillig bildning och utbildning för i huvudsak vuxna. Folkbildningen har flera syften och skapar nya chanser i livet för många; över en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet. I Karlstad finns flera studieförbund vars syfte är att:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald och för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Vi måste alltid värna och slå vakt om folkbildningens verksamhet men särskilt viktigt är det tider som är starkt påverkade av främlingsfientliga krafter, när samhällsdebatten blir alltmer polariserad och synsätt som ”vi och dom” växer sig starkare. Då mer än någonsin behövs organisationer som arbetar för stärka demokratin, står upp för en ökad mångfald och verkar för att höja utbildnings-och bildningsnivån i samhället.

Allt tydligare blir också att dessa utmaningar ökat i spåren av pandemin. Av den anledningen känns satsningen särskilt viktig just nu.

Vi vet att bidragen till våra studieförbund under lång tid inte räknats upp eller höjts och därför vill vi nu höja anslaget till studieförbunden med 1 miljon kronor årligen.

Förslag:

1. Höj anslagen till studieförbunden med 1 miljon kronor. Medlen tas från kommunstyrelsens pott för oförutsedda händelser kopplat till corona under första året för att därefter inarbetas i ordinarie budget.

Karlstad 2021-08-17

Anna Dahlén Gauffin (S)

Mathias Casserlund (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.