Motion – Fler mötesplatser för unga i centrum!

Socialdemokraterna har sagt nej till den planerade flytten av Ungdomens Hus, UNO, av flera skäl. Vi tycker att ungdomar, precis som alla andra, har en naturlig rätt att också ta plats i kommunens ”vardagsrum” i centrala Karlstad. Vidare anser vi att det är viktigt att ungdomarna har mötesplatser som är tillgängliga. Det ska vara nära till både den lokala och regionala kollektivtrafiken. Ungdomarna reser in till centrum från alla delar av kommunen och många av de ungdomar som idag besöker UNO går i skola i Karlstad men bor i en annan kommun. Vi strävar efter ett levande centrum med handel och upplevelser, kultur, restauranger och caféer, mysiga miljöer och gröna inslag. Ett Karlstad för alla och självklart även för unga. Vi tycker att det är viktigt att det befintliga utbudet kompletteras med avgiftsfria och drogfria alternativ för ungdomar i centrala Karlstad.

Vi fortsätter såklart vår strävan för att rädda kvar UNO i centrum men föreslår i denna motion att det ska skapas fler mötesplatser för unga i Karlstad.

Vi vill skapa en centralt belägen plats, en ”häng-miljö” för ungdomar. Vår idé är att låta ungdomarna själva vara med och påverka hur den kan utformas tillsammans med lokala konstnärer. På så sätt stärks ungas inflytande över det offentliga rummet, möjligheten till att påverka sin egen fritid och en eller flera lokala konstnärer stärks i sitt konstnärskap.

Vi ser det som självklart att Ungdomsfullmäktige engageras i frågan.

Förslag:

1. Skapa en central belägen plats för ungdomar att vara på. Utformningen ska ske tillsammans med lokala konstnärer.

Karlstad 2021-08-17

Lina Larhult (S)

Dekan Izat (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.