Debatt: En öppen och välkomnande folkkyrka

Kanske har du tänkt på att Svenska kyrkan är en viktig resurs i många människors liv? Kanske tycker du att det är viktigt med folkligt deltagande och inser att en allmännyttig verksamhet blir bättre om förtroendevalda bidrar med kunskap om vad folk tror och längtar efter? Vi lever i en tid då individualismen sätter sin prägel på oss alla. För många unga och även äldre växer längtan efter sammanhang, en gemenskap som sträcker sig utanför den lilla grupp som vi tillhör till vardags och som kanske också sträcker sig över generationsgränserna.

Vi i Socialdemokraterna i Karlstad vill arbeta med tre huvudområden; En öppen och välkomnande folkkyrka, En kyrka som står upp för alla människors lika värde och rätt samt En kyrka som vill vara Sveriges bästa arbetsgivare! Svenska kyrkan är en viktig del av vårt samhälle. Sedan decennier tillbaka bedriver Socialdemokraterna ett engagerat arbete för att stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka som är tillgänglig för alla som vill. Socialdemokraterna vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan.

Vi lever i en tid där klyftor mellan människor ökar och vi ser en tilltagande psykisk ohälsa. Vi vill se ett samhälle som håller ihop och ger människor hopp och framtidstro, där menar vi att Svenska kyrkan har en viktig uppgift att fylla. Internationell solidaritet och ett målmedvetet arbete för stöd och hjälp till de mest utsatta får aldrig åsidosättas. Vi blir dagligen påminda om att människor, bland annat till följd av krig, förtryck, klimatförändringar och pandemier, lider nöd. Särskilt utsatta är barn. Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT bedriver ett otroligt viktigt arbete som vi vill stärka.

Vi vill att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet. Dessutom ska kyrkan alltid stå upp mot rasism, religionsförtryck och kvinnoprästmotstånd. Svenska kyrkan ska utveckla sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna förekomma i verksamheten.

Avslutningsvis anser vi att eftersom kyrkan är en så stor del av människors vardag så är det viktigt att många gör sin röst hörd och går och röstar antingen på valdagen 19 september eller vid förtidsröstningen. Kyrkan och Socialdemokraterna i Karlstad värnar om människor. När vi söker gemenskap, när vi behöver hjälp och stöd, när vi vill ta del av kärleksbudskapet och när vi vill delta i kyrkans mångsidiga och breda verksamhet. Vi vill bry oss om och utveckla kyrkans verksamhet.

Vi har många konkreta idéer kring hur kyrkan har en aktiv roll i samhället nu och i framtiden. För att kunna genomföra dessa behöver vi din röst!

Johnny Boström
Kandidat Karlstads pastorat

Mats Grimberg
Kandidat Nor Segerstad församling

Gunvor Olsson
Kandidat Grava församling

Sofia Magnusson
Ordförande Karlstads arbetarekommun

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.