Nu är det dags för våra föreningar att tycka till om utvecklingen av Skutberget!

Den av arbetarekommunen utsedda arbetsgruppen har arbetat fram ett antal punkter som förslag till principer för Skutbergets utveckling. Arbetsgruppen ser nu fram emot att få synpunkter och inspel på dessa förslag. Principerna föreslås ligga till grund för vår nya S-linje avseende Skutbergets framtid.

Sista dag för föreningarna att lämna synpunkter på arbetsgruppens förslag
är 13 september.

BAKGRUND
Arbetsgruppen betår av Linda Larsson, Anders Tallgren, Lena Skoglund, Anders Johansson, Olle Nilsson och Susanne Kielba. Arbetsgruppens uppdrag är att, med bred förankring i partiorganisationen, lägga fram förslag på en ny S-linje för Skutbergets utveckling.
Arbetsgruppen har haft tre möten; 17 maj, 8 juni och 14 juni. Vid dessa möten har gruppen diskuterat det aktuella läget i de formella processerna som finns i kommunen, tagit fram förslag på de principer som nu är på remiss samt förberett och genomfört ett medlemsmöte om Skutbergets utveckling.

VAD HÄNDER NU
Principerna är nu ute på remiss och arbetsgruppen väntar in föreningarnas synpunkter. Arbetsgruppen har i uppdrag att lyfta in mötesdeltagarnas (från medlemsmötet 21 juni) och föreningarnas olika åsikter, idéer och kommentarer för att sedan lämna över förslaget på ny S-linje till AK-styrelsen den 20 september.

För mer information kan du som medlem vända dig till din ordförande.

facebook Twitter Email