Ordningsvakter och kameror löser inte trygghetsproblematiken

Från och med måndag 21 juni kommer ordningsvakter att finnas på plats på Våxnäs och Kronoparken. Ordningsvakter som i kombination med övervakningskameror, sägs ska öka tryggheten i dessa områden. För oss socialdemokrater handlar trygghet om så mycket mer än så.  

– Vi är inte emot ordningsvakter när de behövs, men ordningsvakter och kameror är inte den bästa lösningen i ett otryggt samhälle. Människor behöver känna sig sedda och behövda. Inte bevakade och misstänkliggjorda. Det handlar om att känna sig trygg genom sin självkänsla och kompetens. Att känna sig trygg i att man klarar vardagens olika utmaningar och trygg i att hjälpen finns när den behövs. Det är sådant som får människor att växa, säger Linda Larsson (S), oppositionsråd. 

Lokala moderater skyller gärna på den S-MP-ledda regeringen när de målar upp bilden av ett otryggt Karlstad. Vi hörde det senast vid budgetdebatten och vi lär få höra det igen. Men när ska de inse att det är deras politik som skapat det Karlstad vi ser idag? Det är de som har styrt den här kommunen i snart elva år och det är under deras ledning som tryggheten monterats ned. 

– Tryggheten förutsätter det starka samhället och att vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Vi ska alltid bekämpa brotten, men vi måste också bekämpa brottens orsaker. Det handlar om att ha ett fungerande utbildningssystem, där ingen lämnas efter och en fungerande och effektiv samverkan mellan skola och socialtjänst, där barn och unga i riskmiljöer upptäcks tidigt. Det handlar om att erbjuda en meningsfull fritid, med både idrott och kultur, där man kan delta även med begränsad ekonomi. Trygghet handlar om att känna tillit till sin egen förmåga och tro på sin egen framtid. Vi kommer aldrig att acceptera ett delat Karlstad. Vi vill se ett Karlstad för alla, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd. 

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.