S budget i fokus vid fullmäktigedebatten

På tisdagens sammanträde i kommunfullmäktige, fick det blågröna minoritetsstyret (M-KD-L-C-MP) igenom sin budget först efter en cirka sju timmars lång och stundtals het debatt. Redan tidigt under dagen lade företrädare från styret sitt fokus på Socialdemokraternas budgetförslag och beskyllde oss för att ”siffertrixa”, i stället för att fokusera på det egna förslaget. Det i sig är inte konstigt, då vårt förslag på många punkter övertrumfar styrets budget. Och det vet de.

Anmärkningsvärt i debatten var också att företrädare från Sverigedemokraterna så öppet visar sitt genuina förakt för Socialdemokraterna, i stället för att prata om sitt eget budgetförslag. Att bli kallade ormar är inget vi vanligtvis hör och heller inget vi kan acceptera. SD:s retorik är inte bara skrämmande och ohyfsad, den bidrar till ett mer polariserat Karlstad där egoismen är ledstjärna och söndring oundviklig. Dessutom verkar de tro att Socialdemokraterna styrt kommunen i åtta år, så här kommer en konsumentupplysning till SD:s företrädare och väljare: Om ni är missnöjda med hur Karlstad utvecklats den senaste tiden, så rikta er kritik mot det blågröna minoritetsstyret. Det är M, KD, L, C och MP som styrt Karlstads kommun i snart elva år.

I vårt budgetförslag har vi bland annat valt att satsa på att förbättra skolresultaten och minska arbetslösheten. Utbildning är den bästa arbetsmarknadsåtgärden och en gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna få sitt första jobb. Alla som kan jobba ska jobba.

Välfärden står självklart i fokus i vårt budgetförslag. S/MP-regeringen har bidragit med stora statsbidrag för att stärka kommunernas äldreomsorg. I Karlstad handlar det om 43 miljoner kronor direkt från regeringen. Om vår budget gått igenom hade vård- och omsorgsnämnden kunnat genomföra ett pilotprojekt med mer tillitsbaserad styrning i hemtjänsten, i stället för den ”minutstyrning” som fortfarande tillämpas. Nu blir det förmodligen inte så.

I det socialdemokratiska budgetförslaget finns även en offensiv för Norsbygden med ett unikt kultur- och idrottscenter, stora satsningar på kultur- och fritidsnämndens verksamhet och dessutom rejäla insatser inom klimat- och miljöområdet och ett stärkt demokratiarbete. Satsningar som inte syntes i det blågröna budgetförslaget, men som hade gjort stor skillnad för många människor.

Att Karlstads ekonomi är så stark som den är, beror mycket på S/MP-regeringens rekordstora höjningar av statsbidrag på i storleksordningen en halv miljard kronor. Det utgångsläget borde generera en mer medveten politik för ”ett bättre liv i solstaden” – för alla.

Socialdemokraterna kommer att fortsätta att sätta fokus på hela kommunen. Vi arbetar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.