Återstarta Karlstad efter pandemin

Arbetslösheten ökar i hela landet och även i Karlstad. Genom aktiva åtgärder och en samverkan mellan statliga och kommunala insatser kan effekterna av coronakrisen mildras och ”återstarten” efter pandemin snabbas upp.

Utbildning och vidareutbildning är den bästa arbetsmarknadsåtgärden och alla som kan jobba ska jobba. En gymnasieexamen är den enskilt viktigaste faktorn för att etablera sig på arbetsmarknaden och ha en egen försörjning. Fler ungdomar och vuxna behöver vidareutbilda och omskola sig. Utrikesföddas väg in på arbetsmarknaden behöver underlättas och förkortas. Utbildningsskulden efter fjärrundervisning under pandemin behöver hanteras.

I det socialdemokratiska budgetförslaget för Karlstads kommun så avsätter vi medel för ökad måluppfyllelse i gymnasieskolan, fler platser i vuxenutbildning, medel för att hantera den uppkomna utbildningsskulden och för att förbättra elevers hälsa. Vi förstärker också yrkes-SFI och vill utveckla arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret för de ungdomar som varken arbetar eller studerar.

Vi vill utreda ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag. Socialdemokraterna är övertygade om att det behövs en tydligare styrning och en bättre samordning, såväl internt inom kommunen som externt med andra arbetsgivare och de fackliga organisationerna.

Vilken typ av omställningsorganisation behöver kommunen ha? För oss betyder omställning en förändring för individen kopplat till arbetsmarknadens behov. Kommunen har en viktig roll att spela i arbetsmarknadens omställning efter pandemin. Vi har i en motion till kommunfullmäktige förslagit att Nobelgymnasiet utvecklas mot ett yrkescentrum, ett Nobelgymnasiet 2.0.

Vi avsätter medel för feriearbeten från årskurs 9 samt medel till arbetsmarknadsåtgärder och ett ytterligare arbetslag vid Kroppkärrs gård. Det är angeläget att alla ges möjlighet att arbeta utifrån sin förmåga och nå sin fulla potential.

När det gäller företagsklimatet har Karlstad rasat från plats 35 under S-styre till plats 112 förra året. Vi fortsätter lägga fram våra 100 förslag för ett förbättrat företagsklimat. Vi lägger förslag bland annat inom områdena handel, etableringar, kvinnors och ungas företagande, mikroföretag, näringslivsorganisationer, infrastruktur, upphandling, besöksnäring med mera.

Utvecklingen i Karlstads centrum är oroande och inte blir den bättre av att Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tänker tillåta ytterligare ett externt handelsområde på Månsberget.

Vi föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och i nära samverkan med näringslivet och berörda organisationer ta fram ett ”centrumpaket” för att stärka attraktionskraften och tillgängligheten i Karlstads centrum samt bidra till dess utveckling på både kort och lång sikt.

Karlstads centrum är Karlstadsbornas ”vardagsrum”. En viktig plats att mötas i och vara stolt över. Ett levande centrum är en självklar del i vårt Karlstad som ska vara attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla.

Linda Larsson (S)
Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)
Oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.