Debatt: Karlstad behöver ett nytt ledarskap för sammanhållning, tillit och delaktighet

Karlstads kommun har nu styrts av en moderatledd koalition i över tio år. Vad har det inneburit för kommunen och Karlstadsborna? Det har visserligen varit en period av befolkningstillväxt och ordning och reda i ekonomin men vad döljer sig bakom genomsnittssiffror och bokslut?

Vi oroas av den utveckling vi ser inom flera områden och hur det ökar skillnaderna i levnadsvillkor mellan människor och bostadsområden. När man skrapar på ytan ”i staden med den glada solen”, växer bilden av ett delat Karlstad fram. Skolresultaten är ett sådant exempel. Förra året lämnade 119 elever årskurs nio utan att ha uppnått godkända resultat för gymnasiebehörighet. Det motsvarar nästan är fyra klasser. I år var siffrorna något bättre men det är alltjämt mellan 3-4 klasser som lämnar utan behörighet

Försörjningsstödet, arbetslösheten och företagsklimatet är andra exempel. Bidragsberoendet och kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under det moderatledda styret och det finns en stor grupp arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. För oss är det viktigt att alla som kan jobba ska jobba.

Inom äldreomsorgen har man privatiserat väl fungerande kommunal äldreomsorg, sagt nej till ett socialdemokratiskt förslag om digital fixarservice och ”slirar” på målet om avskaffandet av delade turer.

Vi har sett exempel på att våldet blir grövre och går allt längre ner i åldrarna. Lokala moderater skyller på regeringen trots att de styrt skola och socialtjänst i över tio år i Karlstad. Segregationen cementeras när det inte sker blandad bebyggelse och social oro ökar när ungdomar inte deltar i organiserade aktiviteter.

Stadshusaffären har skadat förtroendet för kommunen och kostat Karlstadsborna många miljoner i uteblivna intäkter både för fastigheten och marken.

Det är viktigt att de förtroendevalda tar fullt ansvar för verksamheterna i kommunikationen med medborgarna. Både när det går bra och när det går sämre. De politiska partierna bör ges en tydligare roll i kommunens medborgardialoger, de har ett viktigt uppdrag i den parlamentariska demokratin. I vårt socialdemokratiska budgetförslag, så avsätter vi medel för insatser för att öka valdeltagandet inför nästa års val samt för demokratiprojekt och insatser mot främlingsfientlighet.

Karlstads ungdomsfullmäktige inrättades för 20-talet år sedan under S-ledd koalition. Nu har det rasat ihop och det moderatledda styret verkar inte bry sig nämnvärt. Ett tydligt exempel är att ungdomsfullmäktige inte varit delaktiga i flytten av UNO (ungdomens hus) från Karlstads centrum till Sundsta. Vi motsätter oss flytten och tror att det är nödvändigt med drogfria mötesplatser för unga i Karlstads centrum även i framtiden. Vi vill öka de ungas inflytande och föreslår därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra ett framtidsrådslag för unga om Agenda 2030.

Kommunen har antagit en ny vision – ”Ett bättre liv i solstaden” och har en stark ekonomi, tack vare S/MP-regeringens rekordstora statsbidrag. Det starka ekonomiska utgångsläget borde generera en mer medveten politik för ett bättre liv i solstaden – för alla.

Socialdemokraterna är beredda att ta sig an kommunens utmaningar framåt efter valet 2022 och inleda det nödvändiga politiska förändringsarbetet för ett mer sammanhållet Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Ett Karlstad för alla. Vi kan aldrig acceptera ett delat Karlstad.

Linda Larsson (S)
oppositionsråd

Anders Tallgren (S)
oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.