Ställplatser till nytta för besöksnäringen och föreningslivet!

Vi befinner oss fortfarande i en pandemi och många kommer att semestra i sitt närområde även den här sommaren. Vi socialdemokrater har tidigare motionerat om och fått igenom centrala ställplatser för husbilar. De vid Norrstrandskyrkan är klara inför kommande sommar och de vid Mariebergsskogen är på gång.  

Nu lägger vi ett nytt förslag om ytterligare ställplatser för husbilar i samverkan med föreningslivet. Föreningslivet likt besöksnäringen har lidit svårt av coronakrisen och det här förslaget är en satsning som gynnar båda sektorerna. Runt om i landet är det vanligt med ställplatser vid idrottsplatser och sporthallar där kommunen står för själva infrastrukturen och föreningarna, självklart mot ersättning, står för det praktiska arbetet med att hantera bokningar och besökare.  

Vid sådana anläggningar finns det ofta gott om parkeringsytor och servicelokaler med omklädningsrum, duschar och toaletter. Vid golfbanor kan det också finnas restauranger. På andra håll kan det ligga badplatser i närheten. Vi kan se flera lämpliga områden både i Karlstads tätort och i kommunens mindre tätorter men förslaget bygger på att intresserade föreningar får höra av sig. Då finns det bäst förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete.  

– Vi har alla sett siffrorna på förlorade arbetstillfällen inom besöksnäringen och kommunen måste tänka nytt nu för att underlätta återhämtningen. Det här är ett bra sätt att underlätta besök som ger nya jobb men samtidigt undvika trängsel, säger Anders Tallgren (S), oppositionsråd och vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden.   

– Som husbilsägare vet jag värdet av att det erbjuds ställplatser på olika håll i en kommun. Ibland vill man ställa upp centralt och andra gånger utanför stadskärnan, säger Håkan Holm Alteblad (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.  

– Föreningslivet har lidit svårt av pandemin och inte kunnat genomföra sina ordinarie cuper och turneringar. Det här kan innebära en alternativ och efterlängtad intäkt för många föreningar, säger Lina Larhult (S), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.  

Förslaget kommer formellt att läggas som ett politiskt initiativ i teknik- och fastighetsnämnden nu i maj.  

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.