Motion – Utse årets unga miljöhjälte

Enligt riktlinjerna för Karlstad kommuns klimatkompensation delas årligen ut ett pris till Årets miljöhjälte. Många kreativa personer och arbetsgrupper inom den kommunala organisationen gör insatser som visar tydliga resultat inom det strategiska målområdet ”En miljösmart kommun” och det är mycket positivt att kunna uppmärksamma deras insatser genom detta pris.

Klimatet och miljön är något som i högsta grad angår oss alla och de flesta av oss försöker dra sitt strå till stacken för att minska sin klimatpåverkan för att morgondagens vuxna ska ges möjligheten att kunna leva ett gott liv. Det är inte bara vuxna som involveras i denna fråga. Många barn och ungdomar har idag ett brinnande engagemang för klimat- och miljöfrågorna.

Förslag:

1. Att Miljönämnden tillsammans med Barn- och ungdomsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden varje år utser ”Årets unga miljöhjälte/-ar” till en enskild person eller hel skolklass inom förskola, grundskola, gymnasium, som på ett extra positivt sätt bidragit till att förbättra klimatet och/eller miljön. Priset ska i första hand ges för insatser som är innovativa.

Karlstad 2020-04-12

Anna Dahlén Gauffin (S)
Håkan Holm Alteblad (S)
Kjell Larsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.