Motion – Kunskapslyft för förtroendevalda inom klimat- och miljöområdet

Vi lever i en samtid där många frågor är oerhört komplexa.

Ett sådant exempel är miljöfrågorna och hur vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför på bästa och mest effektiva sätt vad gäller klimat och miljö. Karlstads kommun har även fattat beslut om att bli fossilfria, efterleva Agenda 2030-direktivet, skapa en stad där man ska slippa att bli sjuk av buller och dålig luftkvalitet. Kommunen har också tagit fram flera planer och andra är på gång som bland annat handlar om dagvatten, masshushållning och konstgräs. Ibland kommer nya direktiv som politikerna måste ta ställning till, såsom EU:s vattendirektiv, som på sikt kommer påverka VA-frågor, fysiska planer, åtgärdsprogram osv.

Kort sammanfattat så kan vi se en ökad förväntan vad gäller miljö- och klimatfrågorna.

Detta ställer i sin tur högre och mer krav på förtroendevalda som har i uppdrag att fatta beslut i dessa frågor. För att nå uppsatta mål genom rätt styrning kommer det krävas en höjd kunskapsnivå och ökad förståelse kring de frågor som politiken har i uppdrag att fatta beslut kring.

Socialdemokraterna föreslår ett kunskapslyft för de förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och bolag, genom en utbildningsplan som kan genomföras digitalt.

Vi föreslår att Miljönämnden får huvudansvar för att ta fram förslag på en sådan utbildning.

Förslag:

1. Ett kunskapslyft enligt ovan erbjuds förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder och bolag.

2. Miljönämnden ges huvudansvaret för framtagandet och genomförandet av en sådan utbildning.

3. Respektive nämnd, bolag ansvarar för kostnaderna för sina förtroendevalda.

Karlstad 2021-04-12

Lina Larhult (S)
Anders Tallgren (S)
Emelie Vennberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.