Interpellation till Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämndens ordförande Alexander Torin (M) ang jämställdhetsintegrering och kvalitetssäkring av APL

Vi vet att rutiner, handlingsplaner och mål i strategisk plan aldrig är tillräckligt för att uppnå jämställda villkor och frihet från diskriminering. Skolorna har tydliga rutiner för att hantera kränkningar som sker inom skolans verksamhet oavsett om det är inom skolans lokaler eller under den arbetsplatsförlagda utbildningen. Ändå ser vi att det brister. Skolan ska vara en trygg plats, fri från kränkningar och diskriminering.

Mina frågor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Alexander Torin (M):

1. Hur arbetar ni med jämställdhetsintegrering i gymnasieskolan?

2. Vilka utbildningsinsatser är obligatoriska för all personal inom ramen för värdegrundsarbetet?

3. Hur kvalitetssäkrar ni APL (Arbetsplatsförlagt lärande) så att praktiken ute i arbetslivet blir en utvecklande och trygg erfarenhet för eleverna?

Karlstad 2021-04-12

Emma Andersson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.