Våldet måste upphöra

Coronapandemin får sociala konsekvenser. Distansundervisning, arbete hemifrån, kanske arbetslöshet med försämrad ekonomi och inställda föreningsaktiviteter riskerar öka utsattheten för dem som redan har en svår livssituation. Vi vet att restriktionerna leder till ökad risk för familjevåld. Fler kvinnor än tidigare ringer olika hjälplinjer.

Här i Karlstad erbjuds stöd till våldsutsatta både inom kommunens verksamhet och via föreningen Alla kvinnors hus, men långt ifrån alla söker den hjälp som finns att tillgå.

Tack vare ett politiskt initiativ från Socialdemokraterna avsätts nu 300 000 kr till Alla Kvinnors Hus. Pengar som bland annat kommer att användas till uppsökande verksamhet riktat mot utländska kvinnor.

13 april presenterade även regeringen ett förslag som ska ge 37 miljoner kronor för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel. Även stöd till ungdomar som blir utsatta för våld i sina relationer förstärks.

Våldet måste upphöra.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.