Debatt: Värna den kommunala vuxenutbildningen!

Den kommunala vuxenutbildningen blöder. Karlstads kommun har, trots stora ökningar av statsbidragen från S-MP-regeringen, en kommunal vuxenutbildning som hotas av ytterligare privatiseringar och nedskärningar.

Karlstads blågröna styre (Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna) prioriterar nu att släppa in ytterligare privata aktörer på den skolmarknad som finns inom vuxenutbildningen.

Den kommunala vuxenutbildningen inom de gymnasiegemensamma ämnena (svenska, matematik, naturkunskap, engelska, samhällskunskap) har idag endast 20 procent av eleverna och resten läser redan idag hos privata utförare som är upphandlade. Vi kan se i nämndens kvalitetsuppföljning att den kommunalt drivna vuxenutbildningen håller god kvalitet med generellt sett goda resultat och lägre antal avhopp än hos de privata aktörerna. Komvux Karlstad erbjuder närundervisning på plats och för de som önskar så finns ”flex” där en kan delta viss tid på plats men kan läsa mycket hemifrån.

Elever som läser naturkunskap i kommunens vuxenutbildning kan dessutom köra via fjärrundervisning tack vare ny teknik, men ”labba” får de komma till skolan och göra. De som läser naturkunskap hos en privat anordnare får inte labba alls. De får läsa om hur man labbar eller möjligen se en film…

Karlstads kommun lägger mindre pengar på vuxenutbildning än exempelvis Örebro. Karlstads kommun har skurit ned på sin egen finansiering till vuxenutbildningen och lyckas inte använda statsbidragen till vuxenutbildningen fullt ut. Ändå går den kommunala vuxenutbildningen med underskott. Det beror på den ”interna” finansieringsmodellen.

Nu får det vara nog med underfinansiering av kommunal vuxenutbildning i Karlstad och att privata aktörer kan dra vinning av kommunens bristande ansvarstagande och utbildning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta ställning till ett förslag om en så kallad auktorisationsmodell, som kan jämföras med LOV (Lagen om valfrihetssystem) för de privata aktörerna. Ett guldläge för privata utbildningskoncerner som riskerar att skjuta den kommunala vuxenutbildningen i sank. I beslutsunderlaget saknas konsekvensanalys hur kommunal vuxenutbildning påverkas av detta. Riskerna är att de konkurreras ut helt eller sitter med ett fåtal elever och lärare kvar.

Socialdemokraterna vill värna och utveckla den kommunala vuxenutbildningen. Det är angeläget att nämnden säkerställer en modell där viss del av vuxenutbildningen blir kvar i kommunal regi. Annars tappar kommunen kompetensen inom sin organisation. Vi socialdemokrater vill se en plan för hur den kommunala vuxenutbildningen kan växa i storlek över tid och utvecklas och moderniseras enligt det uppdrag de har. Det kräver en finansieringsmodell som ger rimliga förutsättningar och det kräver politisk ambition och vilja.

Kommunal vuxenutbildning är idag viktigare än på mycket länge. Vi har stora grupper som står utanför arbetsmarknaden. Vi har de som inte fick lyckas i skolan, de som är födda utanför Sverige och de som blivit arbetslösa till följd av pandemin. Dessa behöver en andra eller tredje chans. I takt med att Arbetsförmedlingens uppdrag dessutom förändras, så behöver kommunen öka sina insatser. Vuxenutbildningen är och kommer alltid att vara viktig för omställning och kompetensförsörjning i samverkan med andra.

Värna den kommunala vuxenutbildningen! Karlstad måste jobba sig ur krisen.

Sofia Magnusson
1:e vice ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.