Ny myndighet placeras i Karlstad

Regeringen har beslutat att den nybildade Myndigheten för psykologiskt försvar, lokaliseras till Karlstad.

– Det känns mycket bra att regeringen fullföljer sina intentioner att lokalisera nya myndigheter utanför storstadsområdena. Vi har en tydlig profil vad gäller vilka statliga myndigheter som kan få ett adderande värde med redan befintliga myndigheter som är lokaliserade här. Det är känns bra att vårt arbete bär frukt, säger Linda Larsson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Det var i början av 2018 som regeringen meddelande att det svenska psykologiska försvaret behöver utvecklas och att den statliga samordningen av området behöver förbättras. En särskild utredare har utrett frågan och Karlstads kommun har följt utredningen och har vid möten med olika regeringsföreträdare fört fram att Karlstad är en lämplig lokaliseringsort utifrån kommunens styrkor.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.