Motion – SFI för föräldralediga

Nyanlända kvinnor eller kvinnor som har levt i Sverige under en kortare tid, som är föräldralediga, kanske under en längre tid med flera barn efter varandra, löper stor risk att hamna utanför samhället språkligt och socialt. Om man tidigare gått på SFI riskerar man att tappa sina förvärvade kunskaper i svenska och det finns även risk att kvinnorna inte går tillbaka till SFI och/eller annan utbildning efter föräldraledigheten.

Genom att erbjuda SFI för föräldralediga kan man stärka nyanlända kvinnors väg in i samhället. Språket är en viktig nyckel både för att fortsätta utbilda sig och för att stärka sin möjlighet att få arbete och egen försörjning. SFI för föräldralediga är ett koncept som idag finns i ett antal kommuner, såsom till exempel Stockholm och Umeå.

Språkundervisning enligt detta koncept kan kombineras med undervisning om det svenska samhället och ge kvinnorna ökad kunskap om jämställdhet, kvinnors hälsa och familjefrågor. Genom att ha grupper med enbart kvinnor kan man uppnå ett tryggare klimat för att diskutera dessa frågor. Konceptet förutsätter också att det erbjuds lösningar för att kunna ta med sitt barn, vilket kan ske genom samarbete med öppen förskola och föreningar, med fördel Tillsammans för Karlstad som redan idag bedriver ett antal aktiviteter med fokus på integration i flera av Karlstads bostadsområden.

Genom att stödja kvinnor som är föräldrar ger man även förutsättningar att stärka dem i sitt föräldraskap vilket gör att en sådan här insats även kan vara viktig för deras barn.

Förslag:

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta upp SFI-utbildning för föräldralediga kvinnor i enlighet med förslaget ovan.

Karlstad 2021-03-17

Mathias Casserlund (S)

Lena Nilsson (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.