Motion – Fler i rörelse – skapa en Folkhälsopark!

Kroppen är gjord för rörelse. När vi rör på oss kommer kroppen igång, som en motor. Det leder till att vi blir gladare och mår bättre, både psykiskt och fysiskt. När vi idrottar sover vi bättre, vi presterar bättre i skolan och i arbetslivet samt minskar risken för fetma och sjukdomar.

Under de senaste åren har hälsoklyftan mellan olika grupper ökat i samhället, där hälsa har blivit en klassfråga. Man kan även se detta om man jämför medellivslängd och bostadsort. I ett välbärgat bostadsområde är oftast medellivslängden högre än i ett utsatt område. Kostnaderna för ohälsan i samhället ökar också. Det finns flera orsaker till detta, men om fler kom i rörelse skulle ohälsan minska. Det ska vara roligt att träna, tävla och röra på sig – idrotten ska få oss att må bra. Idrotten är också en viktig arena för integration mellan olika bostadsområden, kön, generationer och etniska grupper.

I Botkyrka kommun initierade man en upprustning av Alby IP, efter att man konstaterat att folkhälsan och idrottsverksamheten var ojämställt fördelad i kommunen. Resultatet blev en Folkhälsopark som initialt fick stöd av Boverket.

Konceptet Folkhälsopark innebär att man omvandlar en sliten och otrygg idrottsplats eller område till en aktivitetsplats med många olika aktiviteter riktade till breda målgrupper. Folkhälsoparker tar sitt avstamp i folkhälsan och den organiserade spontanidrotten snarare är föreningsidrotten. Parken innehåller bland annat ytor för spontan bollek, utegym, dans/uppträdande, skate, parkour, sittplatser, dj-bås, sandplan, kafeteria, lekplats, mobil isbana, löparbana och stadsodling.

Framgångsfaktorer är en bra mix av olika aktiviteter och en plats som även är estetiskt tilltalande. Medborgardialog och delaktighet från idé till slutlig utformning är viktigt. Vi socialdemokrater har lanserat Offensiv för Norsbygden och vi skulle gärna se att en Folkhälsopark förläggs i det området av kommunen. Det skulle även kunna bli ett trevligt utflyktsmål för övriga kommuninvånare och besökare.

Förslag:

1. Utred förutsättningarna samt föreslå en möjlig lokalisering för en Folkhälsopark i Norsbygden som en ny kreativ mötesplats för rörelse och skapande.

Karlstad 2021-03-17

Anders Tallgren (S)

Lina Larhult (S)

Inga-Maj Thyberg (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.