Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) angående friskvårdsbidrag

2015-09-17 beslutade kommunfullmäktige om nya riktlinjer för friskvård till all personal. Bakgrunden var en socialdemokratisk motion som syftade till att kartlägga skillnader mellan olika förvaltningar och bolag samt samordna de erbjudna friskvårdsaktiviteterna så att all personal ges likvärdiga erbjudanden.

Beslutet i kommunfullmäktige omfattade fyra punkter:

  1. Friskvårdsbidrag för anställda inom koncernen Karlstads kommun fastställs till en lägsta nivå på 1000 kr/år.
  2. Varje förvaltning och bolag uppmanas att även fortsättningsvis ta fram aktiviteter som främjar hälsan för sina medarbetare. På sikt är målet att friskvårdsförmåner i Karlstads kommun ska bli likvärdiga.
  3. De gemensamma friskvårdsförmånerna börjar gälla från den 1 januari 2016.
  4. I samband med införandet av de gemensamma friskvårdsaktiviteterna ska en hälsokampanj äga rum.

Jag har följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

  1. Hur mycket erbjuder respektive förvaltning och bolag i friskvårdsbidrag till sina anställda?
  2. Vilka har förvaltningar och bolag har friskvårdstimme?
  3. Hur ser nyttjandegraden ut av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme?
  4. När kommer Karlstads kommun att nå målet om att friskvårdsförmånerna blir likvärdiga?
  5. Anser du att det är rimliga skillnader mellan verksamheterna?

Karlstad 2020-03-17

Ferman Brodrej (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.