Politiskt initiativ från Socialdemokraterna i Karlstad

Utveckla det uppsökande arbetet bland utsatta kvinnor och deras barn samt förstärk stödet till Alla kvinnors hus.

Coronapandemin får sociala konsekvenser. Distansundervisning, arbete hemifrån, kanske arbetslöshet med försämrad ekonomi och inställda föreningsaktiviteter riskerar öka utsattheten för dem som redan har en svår livssituation. Vi vet att restriktionerna leder till ökad risk för familjevåld. Fler kvinnor än tidigare ringer olika hjälplinjer.

Här i Karlstad erbjuds stöd till våldsutsatta både inom kommunens verksamhet och via föreningen Alla kvinnors hus, men långt ifrån alla söker den hjälp som finns att tillgå. Arbetsmarknads- och socialnämnden behöver utveckla sina metoder att arbeta uppsökande i samverkan med frivilligorganisationer.

Vi anser också att kommunen ska förstärka det ekonomiska stödet till kvinnojouren och tjejjouren, dvs föreningen Alla kvinnors hus, under år 2021.

Socialdemokraterna i Karlstad föreslår därför att:

  • Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett ökat anslag med 500 000 kr för att utveckla metoder för uppsökande arbete bland utsatta kvinnor och deras barn.
  • Alla kvinnors hus får 500 000 kr i förstärkt ekonomiskt stöd under 2021.
  • Finansieringen, 1000 000 kr, tas ur kommunstyrelsens anslag för att underlätta för näringslivet och föreningslivet i syfte att mildra effekterna av coronapandemin.
facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.