Debatt: I skuggan av pandemin

I mer än var tredje kommun som Moderaterna styr, har de gjort förändringar i äldreomsorgen som riskerar att urholka och försvaga den.

I Karlstad handlar det om privatisering av tre välfungerande vårdboenden. Mitt i en pandemi. Behovet av satsningar är större än på flera decennier. Regeringen har, med anledning av krisen, tillfört historiska belopp till kommunerna för att de ska kunna stärka välfärden. Den äldreomsorgssatsning som regeringen presenterade förra året innebar hela 37 miljoner kronor för Karlstads del. Pengar som ska användas för att höja kvaliteten i äldreomsorgen och förbättra personalens arbetssituation. Regeringen bidrar också med ca 5 miljoner kr för att minska ensamheten och förbättra demensvården.

Men i takt med att marknadsmekanismerna givits allt mer utrymme har förutsättningarna för en trygg välfärd för alla försämrats under 2000-talet. Den nya välfärdsmarknaden lockade riskkapitalisterna till skolor och förskolor. Arbetsrätten försämrades och tillfälliga och osäkra anställningar ökade inom välfärden. Den moderata stupstocken kastade över hundratusen människor ur sjukförsäkringen.

Också S-ledda regeringar bär ett ansvar för att välfärdssystemets bärande strukturer försvagats under lång tid.

Coronakrisen har blottat bristerna i äldreomsorgen, men också visat på styrkorna i själva välfärdsmodellen. När du som svagast, måste samhället vara som starkast.

När styret i Karlstad (M-MP- C-KD-L) genomförde privatiseringen av tre välfungerande kommunala äldreboenden, så ville vi först inte tro att det var sant. En verksamhetsövergång med nya arbetsgivare och nya ansikten på verksamhetsledningen mitt i en pågående global pandemi. Under rådande besöksförbud på boendena släpptes entreprenörer in i lokalerna, trots att vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M) lovat att övergången inte skulle ske under rådande pandemi. För oss är det en helt igenom ideologiskt driven privatisering, utan nytta för vare sig de äldre eller för kommunen.

Socialdemokraterna i Karlstad har presenterat ett flertal satsningar på våra äldre. Bland annat borttagandet av de delade turerna, som just nu håller på att förverkligas. Vi har även drivit igenom förslaget om digital fixarservice för äldre. En för oss självklar service för att minska det digitala utanförskapet som i dessa tider även riskerar att bli ett socialt utanförskap. Att bryta den ofrivilliga ensamheten har även det varit en viktig fråga för oss socialdemokrater.

Vid det senaste sammanträdet i vård- och omsorgsnämnden så föreslog vi ett pilotprojekt inom hemtjänsten för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ökad personalkontinuitet. Men det moderatledda styret i nämnden röstade ner förslaget, med hänvisning till ekonomin. Ett dåligt argument när nämnden visar ett överskott på 128 miljoner kronor. Vi ville använda 10 av dessa miljoner. Vi är övertygade om att det hade bidragit till en positiv utveckling för Karlstads äldreomsorg och ambitionen är ju att pengarna skulle användas just under utvecklingsarbetet, inte att kostnaderna ska öka för helheten.

En stark gemensam välfärd ger trygghet både åt individen och i hela samhället. Detta förutsätter ett robust välfärdssystem som står pall. Som sätter stabilitet före privatiseringshets.

Med traditionella socialdemokratiska lösningar bygger vi framtidens välfärd.

Lena Rådström Baastad, partisekreterare Socialdemokraterna

Linda Larsson, oppositionsråd, Karlstads kommun

Anders Tallgren, oppositionsråd, Karlstad kommun

Monica Gundahl, 1:e vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden, Karlstads kommun

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.