Motion: Stärk kulturstråket längs Museigatan och Museiparken genom ett skulpturellt centrum

Älvpromenaden längs kvarteret Almen och på Museigatan framför Stadshotellet har rustats upp de senaste åren. Både genom förändrad utformning och med olika konstinstallationer. Det är en positiv utveckling för stråket och för hela centrala Karlstad.

Under några år anordnades en skulpturutställning i Museiparken. Vi tycker att Museiparken och Sandgrundsparken skulle passa bra som ett skulpturellt centrum. Nu ska också belysningen ses över i parken och då kan det vara en bra tidpunkt att ytterligare förstärka området som mötes- och samlingsplats för kommuninvånare och besökare. Satsningen kan med fördel göras i samverkan med konstnärer, gallerister, besöksnäringen och närliggande museer.

Förslag:

1. Utreda förutsättningarna för att tillskapa ett skulpturellt centrum i Museiparken och Sandgrundsparken, i en samverkan mellan kommunen och andra lämpliga aktörer.

Karlstad 2021-02-17

Nathalie Björfeldt (S)

Christer Alnebratt (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.