Interpellation angående ungdomsfullmäktige

Interpellation till kommunstyrelsens ordf. Per-Samuel Nisser (M) ang. ungdomsfullmäktige

Denna text om ungdomsfullmäktige återfinns i en återrapport om Demokratisk delaktighet i gymnasieskolan, daterad 2020-11-17 och som behandlades vid gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i januari:

”Genom ungdomsfullmäktige har elever i Karlstads gymnasieskolor möjlighet att direkt vara delaktiga och påverka kommunens beslutsprocesser. Ungdomsfullmäktige består av 40 ledamöter från årskurs 8 till årskurs 3 på gymnasiet. Här finns ett samarbete mellan unga, förtroendevalda och tjänstepersoner. Förvaltningar och nämnder använder ungdomsfullmäktige som remissinstans. Ungdomsfullmäktige har även ett antal fokusgrupper där unga kan engagera sig i olika frågor”.

Ja, så är det tänkt att det ska fungera, men hur ser verkligheten ut?

Det finns inte 40 ledamöter, utan fyra (4) som kämpar i motvind och uppförsbacke. Samordnaren, den tjänsteperson som ska utgöra stöd och pådrivare, har bytts ut ett antal gånger de senaste fem åren. Ingen kontinuitet, ingen utveckling av verksamheten och inget intresse från det blågröna styret för ungdomarnas åsikter om kommunen.

Verksamheten är misskött på ett sätt som är helt oacceptabelt.

Jag ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M):

1. Varför är ungdomsinflytandet och ungdomsfullmäktige så ointressant för partierna i det blågröna styret (Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna)?

2. Vad är styrets plan för ungdomsfullmäktige framåt?

3. Kan kommunstyrelsens ordförande garantera att det kommer att genomföras ett val till ungdomsfullmäktige i år 2021?

4. Vad har ungdomsfullmäktige för budget att disponera 2021 och hur har deras budget sett ut de senaste fem åren?

Karlstad 2021-02-17

Linda Larsson (S

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.