Interpellation angående pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeldt (M) ang. pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning

Karlstads kommun har flera rådgivande organ som på olika sätt ska bidra i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Näringslivsrådet, landsbygdsrådet, pensionärsrådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och mångfaldsforum.

Under pandemiåret 2020 har näringslivsrådet fortsatt sin verksamhet nästan som vanligt, likaså landsbygdsrådet som haft digitala möten, medan både pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning fick alla sina sammanträden inställda. Detta trots att de äldre har varit värst drabbade av coronakrisen.

Jag har förståelse för att man initialt under coronapandemin ställde in sammanträden och kände osäkerhet kring målgruppernas digitala mognad. Nu har det gått ett helt år och det hade naturligtvis inte på något sätt varit omöjligt att med hjälp av kommunens omfattande IT-avdelning sätta upp digitala möten för de här viktiga råden.

Mina frågor till vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeldt (M):

1. Varför har man inte haft digitala sammanträden med pensionärsrådet och rådet för personer med funktionsnedsättning?

2. Hur har du under det gångna året säkerställt nämndens dialog med målgrupperna?

3. När blir nästa sammanträde med de båda råden?

Karlstad 2021-02-17

Christian Norlin (S)

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.