Bibliotek och bergtäkt – härliga (S)egrar i Karlstad

Socialdemokraterna befinner sig i opposition i Karlstads kommun sedan drygt 10 år.

Kommunen styrs av de fyra borgerliga partierna med stöd av Miljöpartiet (M-MP-C-KD-L). Ofta får de också stöd av Sverigedemokraterna (SD). Det inträffade exempelvis vid kultur- och fritidsnämndens tidigare beslut om besparingar på biblioteken.

Det går dock att påverka även i opposition ibland. Socialdemokraterna kan i närtid inkassera två stora arbetssegrar i kommunpolitiken.

För det första: Det blev ett slutgiltigt nej till ansökan om bergtäkt i Ulvsby. De närboende, tillsammans med Ulvsby S-förening har bedrivit en mångårig kamp mot planerna. Vi är tämligen övertygade om att kommunens överklagan, som drevs fram av Socialdemokraterna, hade en ganska stor betydelse. De socialdemokratiska företrädarna i kommunstyrelsen begärde, via en skrivelse, ett extra kommunstyrelsesammanträde för att kommunen skulle kunna överklaga Länsstyrelsen i Örebro läns beslut om tillstånd till bergtäkten. Socialdemokraterna har röstat nej i alla instanser, hela tiden. Vi försökte även få bort möjligheterna till bergtäkten när kommunfullmäktige beslutade om den tidigare översiktsplanen, men utan framgång.

Nu kan kommunen jobba vidare med en ny byggvision för Ulvsby och vi ser fram emot ett fortsatt starkt engagemang bland Ulvsbyborna och en positiv utveckling för bygden – utan bergtäkt!

Den andra arbetssegern för Socialdemokraterna är att de styrande partierna tänker ändra på besluten kring bibliotekens öppettider och besparingar på parklekar. På kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde föreslog Socialdemokraterna just det att nämnden skulle använda budgetreserven för att behålla söndagsöppet på stadsbiblioteket och öppettiderna på närbiblioteken i Skåre, Skattkärr och Vålberg. Men förslaget röstades ner med röstsiffrorna 7—4. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för förslaget och övriga partier, d.v.s. Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade emot.

Nu har de ändrat sig. Det tycker vi är bra. Det är många Karlstadsbor som har reagerat och kontaktat oss i frågan. Kulturföreningar har skrivit insändare och vi har känt ett stort stöd bland Karlstadsborna för bibliotekens viktiga verksamhet. För oss socialdemokrater är kulturen och del av välfärden och biblioteken har både ett viktigt demokratiskt uppdrag och är en viktig mötesplats. Tack alla Karlstadsbor, berörda S-föreningar och andra föreningar som engagerat sig i både bergtäkten och biblioteken. Tillsammans är vi starka och arbetar vidare för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart.

Linda Larsson (S)
oppositionsråd

Anders Tallgren (S)
oppositionsråd
Ordf. i Skåre-Råtorps S-förening

Maria Rydberg (S)
1:e vice ordf. Miljönämnden
Ordf. i Ulvsby S-förening

Lina Larhult (S),
1:e vice ordf. Kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.