S-förslag: Pilotprojekt inom hemtjänsten för ökad personalkontinuitet

Imorgon onsdag behandlar vård- och omsorgsnämnden internbudget för 2021. Socialdemokraterna kommer då att lägga förslag om ett pilotprojekt för att utveckla en mer tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten, istället för den ”minutstyrning” som råder idag. Vi föreslår att 10 miljoner kronor avsätts ur nämndens eget kapital för att finansiera kostnader som uppstår inom projektet som initialt omfattar hemtjänstgrupperna i Karlstads centrum samt Väse.

Karlstads centrum kommer att genomgå en historiskt omfattande stadsomvandling där Hamngatan och området däromkring kommer att utgöra byggarbetsplats med begränsad framkomlighet och påverkan på diverse transporter.

– Vi vill att förvaltningen undantar hemtjänstgrupperna i centrum från minutstyrningen och utarbetar en annan, mer tillitsbaserad styrmodell. Exakt hur den modellen ska se ut, måste naturligtvis utredas av förvaltningen i nära samverkan med Kommunal. I grund och botten handlar det om att förekomma ytterligare arbetsmiljöproblem och försämrad service för medborgarna. Det finns goda exempel runtom i landet på olika former av mer ”självstyrande grupper”, säger Monica Gundal (S) 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Om man ska utforma en ny styrmodell så är det också viktigt att prova den i områden med olika geografiska förutsättningar. Därför föreslår Socialdemokraterna att även Väse blir en del av pilotprojektet.

– Upphandlingen och försäljningen av vårdboendet Granberga har påverkat tilliten mellan Väseborna och kommunen och vi tycker att det är på sin plats att förbättra förtroendet för kommunen. Därför vill vi även att Väse blir en del av projektet, säger Monica Gundahl.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.