Debatt: Kultur och fritid är en del av välfärden

För Socialdemokraterna är kultur- och fritidsnämndens verksamhet en del av välfärden. I vår ”skuggbudget” för Karlstads kommun så föreslår vi en historisk förstärkning av föreningsbidragen med 1,5 miljoner kronor.

Föreningslivet har stor betydelse för ungdomars upplevelse av meningsfullhet och framtidstro. Vi fortsätter att prioritera avgiftsfria sommarlovsaktiviteter i hela kommunen och fritidsverksamhet i områden utan fritidsgård. Totalt innehåller vårt förslag en förstärkning av verksamhetsmedel inom kultur- och fritidsnämndens budget med 11,2 miljoner kronor utöver 1 procents uppräkning, att jämföra med det blågröna styrets (M, MP, C, KD, L) 6,6 miljoner.

En vecka efter att det blågröna styrets budgetförslag klubbats i fullmäktige kom besparingsbeslutet i kultur- och fritidsnämnden. Bland annat innebär det minskade öppettider på stadsbiblioteket och vissa närbibliotek. Stadsbiblioteket stänger på söndagarna och vissa närbibliotek får så mycket som en halvering av öppettiderna. Biblioteket i Skattkärr försämras från 18 till 10 timmar i veckan. Skåre från 19 till 10 timmar i veckan och Vålberg från 25 till 10 timmar i veckan. Något som Socialdemokraterna är helt emot. Biblioteken är viktiga mötesplatser och har ett viktigt demokratiuppdrag. De ska vara öppna så mycket som möjligt. Den kommunala närvaron är viktig i hela kommunen.

Det blågröna styret vill också flytta ungdomens hus, Uno, från Karlstads centrum. Vi socialdemokrater anser att det behövs fler mötesplatser för unga, inte färre. Centrum kvällstid har alltid fungerat som en lockelse för unga och flyttar Uno har de ingen annanstans att ta vägen än krogarna. Helt fel tänkt. I vårt budgetförslag finns 1,5 miljoner kronor för att rädda Uno kvar i centrum. Vi vill se en utvecklig av verksamheten på Uno tillsammans med ungdomarna. Ungas delaktighet har alltid varit viktigt, men ännu viktigare nu när Barnkonventionen är svensk lag.

Jämlik hälsa och livskvalitet

Vi befinner oss mitt i en samhällskris som har stor påverkan på människors livskvalitet och hälsa. Vi har alla stort behov av att befinna oss i sociala sammanhang och restriktionerna riskerar påverka den psykiska hälsan. Att uppleva kultur, att känna glädje och gemenskap tillsammans med andra och att ges möjligheter till olika former av fysisk aktivitet, är faktiskt helt nödvändiga friskfaktorer i vårt liv. Detta måste självklart omfatta alla karlstadsbor. Kommunen ska erbjuda verksamheter som är tillgängliga, präglas av inkludering och där alla är välkomna, oavsett funktionsvariationer. Ett exempel på det rakt motsatta är det blågröna styrets beslut om att Sundstabadet ska vara kontantfritt.

Just nu är möjligheterna att uppleva kultur starkt begränsade till följd av myndigheternas skärpta restriktioner. Även idrottshallarna har för tillfället stängt. Vi ser fram emot tiden efter Coronapandemin och är angelägna om karlstadsbornas tillgång till kultur, idrott, föreningsliv och annat fritidsutbud. Det är viktiga verksamheter för en kommuns attraktivitet. I vårt förslag finns mer medel än styret för lekmiljöer och spontanidrott och vi vill också utreda möjligheterna till ökad rörelseaktivitet i, eller i anslutning till skolan, i samverkan med företrädare för idrottsrörelsen.

Karlstads kommun har i grunden en god ekonomi, det som brister är det blågröna styrets ambitioner och prioriteringar. Socialdemokraterna värnar kultur- och fritidsnämndens viktiga verksamhet. Se till att göra din röst hörd i debatten, innan biblioteken stänger och Uno flyttat. Sen är det för sent!

Socialdemokraterna i kultur- och fritidsnämnden

Lina Larhult, 1:e vice ordförande

Johan Windfäll, ledamot

Nathalie Björfeldt, ledamot

Björn Samuelsson, ersättare

Anna-Lena Rudberg, ersättare

Anders Eriksson, ersättare

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.