Stora besparingar i kultur- och fritidsnämnden trots att kommunen går mot historiskt överskott

Det har gått en knapp vecka sedan det blågröna minoritetsstyrets budget klubbades i kommunfullmäktige. Idag ser vi de första konsekvenserna av den, när kultur- och fritidsnämnden lägger ett besparingsförslag på tre miljoner kronor 2021. Detta trots att kommunen går mot ett historiskt överskott, mycket tack vare den socialdemokratiskt ledda regeringen.

I detta läge väljer alltså nämndens ordförande Johanna Larsson (M) att lägga ett besparingsförslag som i praktiken innebär bland annat att Stadsbiblioteket håller stängt på söndagar och att närbiblioteken minskar sina öppettider med 25 procent.

Bibliotekens roll är viktiga, inte minst i kristider. Men även efter Arbetsförmedlingens nedmontering, med minskade öppettider som följd, har biblioteken också en stödjande funktion när det kommer till den digitala kunskapsklyftan. Samhället kräver i allt högre grad datorer och kunskap att använda dem. Till exempel när det handlar om att söka jobb. Biblioteken fungerar inte bara som mötesplatser, de har även ett demokratiuppdrag som måste värnas.

Förslaget innebär också en allmän besparing på parklekarna och att ungdomens hus UNO flyttas från centrala Karlstad. Den stora frågan är varför? Varför minska möjligheten för Karlstads unga att mötas på kreativa platser? Varför flytta UNO utanför centrum? Har styret frågat ungdomarna om de tycker att det är en bra idé? Barnkonventionen är trots allt lag i Sverige sedan 1 januari 2020, men det kanske Johanna Larsson inte har noterat?

Den avgiftsfria, öppna fritidsverksamheten, med fritidsgårdar och mötesplatser för delaktighet och kreativitet, är en viktig del av välfärden. Den främjar jämlikhet och jämställdhet och kan möta unga på ett annat sätt än skola och socialtjänst. Fysiska mötesplatser kommer alltid att vara viktiga, för alla åldrar.

Kultur- och fritidsnämnden har under flera år varit nedprioriterade i de blågröna styrets budgetar, något som vi socialdemokrater kraftigt vänt oss emot. Till skillnad från det moderatledda minoritetsstyret, så valde vi i vårt budgetförslag istället att satsa på kultur- och fritidsnämnden. Bland annat med ytterligare en procents generell uppräkning och en riktad satsning på biblioteken, som skulle ha inneburit att ordförande Larssons nedskärningar inte hade behövts.

2019 tvingades arbetsmarknads- och socialnämnden till besparingar av styret. I år är det kulturen som får ge vika, till förmån för kameraövervakning och ordningsvakter. Man kan ju undra vilka som får lägga ett stort sparpaket nästa gång.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.