Socialdemokraternas mål är ett jämlikt samhälle

Stefan S Widqvist har skrivit en replik på vår artikel om tio år med moderat styre i Karlstads kommun. Det gläder oss att artikeln renderat en fortsatt diskussion och som Widqvist själv skriver så är alla tio områden som vi lyfter värda en egen mer ingående diskussion. Här fokuserar vi på Widqvists huvudinvändning, att ”gapet mellan den konkreta vardagspolitiken och syftet är något som präglar den partipolitiska lokalpolitiken. Ideologin har hamnat i garderoben.” Widqvist skriver vidare att socialdemokratin ”behöver visa med konkreta prioriteringar att man på ett väsentligt sätt skiljer sig från den borgerliga alliansens praktik.”

Mot den bakgrunden är det synd och delvis oförståeligt att Widqvist ägnar så lite utrymme i sin replik kring just de ideologiska skillnader som vi belyser i vår artikel. Men vi lyfter dem mer än gärna igen, repetition är ju kunskapens moder. Socialdemokraterna i Karlstad verkar för ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart. Jämlikhetsbegreppet är centralt i det sammanhanget. Så här uttrycks det i vårt nationella partiprogram: ”Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning.”

Jämlikhet är det som kanske mest av allt skiljer oss från det blågröna styret (M-MP-C-L-KD). Det kan till och med vara så centralt att det påverkat våra möjligheter att vara med och styra kommunen det senaste decenniet. Få andra begrepp och förslag i den riktningen upprör de andra partierna så mycket och det är något som vi känner igen från nationell nivå och utmaningen att hålla ihop ett blocköverskridande samarbete där. För vår del handlar jämlikhet bland annat om att alla kommunala skolor ska vara bra skolor. Alla elever ska klara grundskolan och ingen ska lämnas efter. Alla gymnasieelever ska ta sin examen. Det är den bästa jobbgarantin. Det är därför som vi föreslår mer medel till utbildningsnämnderna. Det egna arbetet är en förutsättning för verklig frihet och därför är full sysselsättning en politisk prioritering för oss socialdemokrater. Alla som kan arbeta ska arbeta.

Jämlikhet för oss innebär att hela kommunen ska leva. Våra stora stadsdelar och mindre tätorter ska alla vara attraktiva och trygga områden. Det ska finnas samhällsservice och ett grundläggande utbud av kultur och fritid för alla barn och unga. Därför driver vi avgiftsfria aktiviteter, allaktivitetshus och fritidsmedel till områden utan fritidsgård. Därför föreslår vi omlokalisering av kommunal verksamhet till våra mindre tätorter och tätortsmiljonerna där medborgare och föreningar på orten ska bestämma hur pengarna används. Det är medborgarinflytande i praktiken. För oss är trygghet så mycket mer än väktare och bevakningskameror. Det är därför som vi lägger medel till förebyggande arbete inom flera nämnders ansvarsområden. Polisen ansvarar för brottsbekämpningen och där satsar nu den S-ledda regeringen rejält och det är något som vi vill komplettera med rätt kommunala insatser. En sådan samverkan skulle naturligtvis underlätta om vi styrde på alla nivåer.

Vid sidan om synen på jämlikhet är frågan om privatisering en tydlig ideologisk skiljelinje mellan oss och de blågröna partierna. Vi säger inte nej till alla alternativa driftsformer men vi säger nej till privatisering för privatiseringens skull. Så som fallet är med de väl fungerande kommunala vårdboendena som hade verksamhetsövergång nu den 1 december. Mitt i en pandemi. Vi säger nej till privata intressen inom skolan när det blir skolan som väljer elever istället för att eleverna väljer skola. Vi står bakom förslaget om olika skolpeng för kommunala och fristående skolor.

Widqvist ägnar mycket utrymme åt den så kallade byråkratin. Vi har förtroende för och respekterar de tjänstepersoner som arbetar inom Karlstads kommun men självklart ska de förtroendevalda styra och så sker också. Privatiseringarna och ojämlikheten som breder ut sig är ett direkt resultat av den förda politiken. Det är därför som vi presenterar vårt alternativ och säger att vi vill styra Karlstad i en annan färdriktning. Till ett attraktivt, tryggt och jämlikt Karlstad som är långsiktigt hållbart!

Linda Larsson (S), oppositionsråd

Anders Tallgren (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.