Debatt: Digitala möten ett måste för demokratin

Öppet brev till samtliga partier i kommunfullmäktige i Karlstad.

Kommunfullmäktige är Karlstads kommun högsta beslutande forum. Där sitter direktvalda ledamöter och ersättare valda av karlstadsborna. I den pågående pandemin som senaste tiden eskalerat, på håll i landet värre än Folkhälsomyndighetens värsta scenario från i våras, så anser vi att det är djupt olyckligt att kommunfullmäktige samlas fysiskt för sina sammanträden. Kommunfullmäktige som medborgarnas främsta företrädare ska dels vara goda föredömen, men det handlar likväl om en viktig demokratisk aspekt. Alla valda kan av olika anledningar inte delta fysiskt då de är i riskgrupper.

Runt om i vårt samhälle har man inte ställt in, utan om. Så har vi även gjort i Karlstad när det gäller de kommunala nämnderna, men inte fullmäktige. Senaste riktlinjerna från Folkhälsomyndigheterna är också tydliga med att alla skall undvika att ha kontakt med personer utanför det egna hushållet. Hur väl rimmar det med att samla ett 80- tal personer? Även om kongressalen är stor på KCCC så måste vi vara ärliga och konstatera att förtroendevalda är som alla andra. Det var uppenbart vid senaste mötet att den sociala distanseringen inte följs.

I skrivandets stund skickade precis Karlstads kommun som arbetsgivare följande till personal:

”Alla behöver tänka igenom hur vi möts och var. Vad kan och bör ställas in, skjutas upp eller genomföras digitalt. Det gäller även externa utbildningar som innebär tjänsteresor och externa besök som konsulter, föreläsare och leverantörer.

Vi är också restriktiva med att delta i evenemang som bidrar till att människor samlas och självklart restriktiva med att anordna egna evenemang.”

Vi vet nu att pandemin kommer att pågå under lång tid i avvaktan på ett fungerande vaccin. Kommunen måste därför erbjuda en teknisk lösning som medger att samtliga ledamöter kan genomföra sitt demokratiska uppdrag på ett coronasäkert sätt. Det innebär i praktiken digitalt möte. Vi är övertygade om att alla ledamöter, från alla partier, vill kunna delta på sammanträdena och karlstadsborna har rätt till att sina folkvalda som de valt skall kunna utöva sitt ämbete. Tekniken finns, det handlar om vilja!

Kenneth Svensson
Ordförande
Socialdemokraterna Karlstad

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.