S: Ingen kamerabevakning innan riktlinjer och orsaksanalys är på plats

Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att använda kamerabevakning vid tre av kommunens grundskolor: Norrstrandsskola, Kronoparksskolan och Frödingskolan.

Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Det finns ett tjänstepersonsförslag till riktlinjer om kamerabevakning i kommunen, som kommunstyrelsen har att ta ställning till. Förslaget om ta fram sådana riktlinjer är i grunden bra, men att redan i detta skede besluta om kamerabevakning på de tre ovan nämnda grundskolorna, vore att föregå beslutet om riktlinjerna. Det rimliga vore att först fatta beslut om riktlinjerna och sedan besluta var eventuella bevakningskameror skall sättas upp.

Det finns studier som visar att kamerabevakning kan ha positiv effekt på vissa brott men det måste alltid prövas emot det faktum att den personliga integriteten inskränks. Här är gällande lagstiftning tydlig. För att få använda sig av kamerabevakning krävs en så kallad orsaksanalys och den saknas.

Kamerabevakning kan inte heller vara den enda åtgärden för att öka tryggheten och förebygga brottslighet. Trygghet är något som alla Karlstadsbor ska kunna känna. Men trygghet uppstår inte endast genom bevakning. Den otrygghet som kan upplevas på vissa håll, riskerar istället att flytta till andra platser när kamerorna sätts upp. Trygghet skapas genom inkluderande, tillhörighet och möjligheten att vara med att påverka sin omgivning.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.