Äntligen! Ny vision för Karlstad!

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-20 antogs Karlstads kommuns nya vision – Ett bättre liv i Solstaden. Socialdemokraterna har i flera omgångar motionerat om att det är dags för en ny vision för kommunen. Redan 2015 lades en motion i kommunfullmäktige om att det var hög tid att starta ett utvecklingsarbete för att förnya visionen Livskvalitet Karlstad 100 000. 2108 motionerade vi om att det nu var helt nödvändigt med en ny vision och att kommunstyrelsen bör snarast initiera och leda en sådan utvecklingsprocess. Nu är vi äntligen där!

Visionen är, tillsammans med den strategiska planen och värdegrunden, kommunens styrmodell. Men den ska också spegla kommunens ambitioner. Därför är det viktigt att hålla visionen aktuell och modern.

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.