Historisk budget av regeringen – 212 miljoner kronor till Karlstad!

Regeringen presenterade idag en historisk budget som innehåller ett omfattande paket för jobb och omställning i spåren av coronapandemin, med satsningar på åtgärder för ekonomisk trygghet, stärkt kompetens och förbättrade jobbchanser. Sverige ska jobba sig ur krisen och bygga ett bättre och mer hållbart samhälle än det var före pandemin! Budgetpropositionen innehåller även enorma satsningar på välfärden. För Karlstads kommuns del handlar det om totalt 212,1 miljoner kronor, som fördelar sig enligt följande:

Coronapandemin har visat på behovet av att fortsätta stärka den svenska äldreomsorgen. I budgeten för 2021 föreslår regeringen därför ett permanent resurstillskott om 4 miljarder kronor till kommunerna, för att ge kommunerna ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen – den så kallade äldreomsorgssatsningen. Karlstads kommuns andel blir inte mindre än 37,2 miljoner kronor!

För att förbättra personalförsörjningen och göra det mer attraktivt att söka jobb inom äldreomsorgen presenterade regeringen under våren ett äldreomsorgslyft, som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Satsningen omfattade sammanlagt cirka 2,2 miljarder kronor under 2020 och 2021.Regeringen förstärker i budgetpropositionen för 2021 äldreomsorgslyftet med ytterligare 1,7 miljarder kronor under år 2021. Sett ur ett karlstadperspektiv, så handlar det om 31,9 miljoner kronor!

Regeringen föreslår även en höjning av det generella statsbidraget till kommuner och regioner med ytterligare 10 miljarder kronor, utöver de 12,5 miljarderna som aviserades i våras. Det betyder 143,1 miljoner kronor till Karlstad!

I budgetpropositionen vill den S-ledda regeringen även att kunskapsresultaten i skolan ska fortsätta att höjas, samtidigt som coronapandemin innebär tuffa utmaningar för barn, elever och personal i skolväsendet. Regeringen vill därför tillföra 1 miljard kronor till kommunerna för 2021.

Dessutom får nästan 19 000 av Karlstads pensionärer mer pengar i plånboken!

– Det är otroligt skönt att se att regeringen prioriterar välfärden. De här pengarna kommer att göra stor skillnad för Karlstad och alla andra kommuner, säger Linda Larsson, oppositionsråd i Karlstad.

– Jobben är vägen ur den här krisen. Alla jobb är viktiga, men även förstärkningen av A-kassan och trygghetssystemen som gör att folk kan känna sig trygga. Det här är en mycket bra budget, med helt rätt prioriteringar, säger Anders Tallgren, oppositionsråd i Karlstad.

Här kan du läsa regeringens budgetproposition: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/09/prop.-2020211/

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.