Kontantfri verksamhet på Sundstabadet

Protokollsanteckning

Att införa kontantfri betalning i en av Karlstads kommuns största motions- och familjeanläggningar är inget alternativ. Vi måste se alla grupper i samhället, även de som inte har bankkort eller Swish. Det kan till exempel handla om barn och ungdomar, asylsökande, våra äldre och förmodligen en rad andra grupper, som inte har tillgång till digitala betalningsmedel, utan fortsatt förlitar sig på att kunna betala med kontanter.

Vi socialdemokrater tror också att spontanbadandet kan sjunka och i förlängningen kan det leda till mindre spontanidrott- och lek bland våra barn och unga.

Att hänvisa till att kontanthanteringen blivit mindre på Sundstabadet är inget skäl till att helt slopa den, även om affärer och liknande anläggningar i landet gjort så. Så länge kontanter är ett giltigt betalmedel, så bör även Karlstads kommuns anläggningar acceptera dem.

Karlstad 2020-09-16

För Socialdemokraterna

Lina Larhult
1:e vice ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.